Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2013

0516 0fdc
Reposted fromkendrasue94 kendrasue94 viamefir mefir
noparesnuncadesonar
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viamefir mefir
noparesnuncadesonar
5063 5192
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamefir mefir
noparesnuncadesonar
Z biegiem lat okazało się, iż człowiek jest silniejszy, będąc dzieckiem, niż gdy staje się dorosły.
— Piotr Sender - Bóg nosi dres
Reposted frompuella13 puella13 viamefir mefir
noparesnuncadesonar
Nie lubię opowiadać o swoich planach - przyszłość jeszcze nie jest nasza, nie wiemy, co się wydarzy.
— Marcin Dorociński na łamach czerwcowego „Sensu"
Reposted fromdaphneblake daphneblake viaa-ku-ku-ku a-ku-ku-ku
noparesnuncadesonar
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
noparesnuncadesonar
-Co ludzie robią najlepiej? 
-Nie wiem, co? 
-Udają, po prostu udają. 
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaa-ku-ku-ku a-ku-ku-ku
noparesnuncadesonar
- Samotność szybko się nudzi.
- Zdziwiłbyś się, jak wielu ją lubi.
— Muminki
Reposted frommyname myname viaa-ku-ku-ku a-ku-ku-ku
noparesnuncadesonar
A ona będzie dla niego raz zła, a raz dobra, raz będzie mu siebie dawać, a raz odbierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nigdy, w żadnej chwili nie wiedział, czego po niej może się spodziewać.
— Anna Onichimowska - Lot Komety
Reposted fromasalluhi asalluhi viaa-ku-ku-ku a-ku-ku-ku
noparesnuncadesonar
Zamiast narzekać na to, czego nie masz, skup się na tym co posiadasz i ciesz się z tego!
— Jedna z rozkmin egzystencjalnych z jazdy windą na 6 piętro.
Reposted fromsonaive sonaive viaa-ku-ku-ku a-ku-ku-ku
noparesnuncadesonar
9876 6803
Reposted fromwerterowska werterowska viaa-ku-ku-ku a-ku-ku-ku
noparesnuncadesonar
Czego się boisz? Że popełnisz błąd? Że Cię wyśmieją? Że Ci się nie uda? Ale jakie to ma znaczenie? Naprawdę będziesz uzależniał swoje życie od tego, co pomyślą inni ludzie?
— Beata Pawlikowska
Reposted frompinkdress pinkdress viaa-ku-ku-ku a-ku-ku-ku
noparesnuncadesonar
"Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego,
czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj."
Reposted fromnikooos nikooos viaa-ku-ku-ku a-ku-ku-ku
noparesnuncadesonar
Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść - wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało.
— ja
Reposted frombyheart byheart viaa-ku-ku-ku a-ku-ku-ku
noparesnuncadesonar
5440 36f5
Reposted fromlesbian lesbian viaanybodyshit anybodyshit
noparesnuncadesonar
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viawishyouwerehere wishyouwerehere

December 08 2013

4481 c354 500
Reposted fromget-fit get-fit viawishyouwerehere wishyouwerehere
noparesnuncadesonar
4267 41c0
Reposted fromlenka024 lenka024 viawisienka207 wisienka207
noparesnuncadesonar
"A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki."

Friedrich Nietzsche
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viawisienka207 wisienka207
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl